Pewny wzór
Przygotowany przez adwokata
Specjalistę prawa upadłościowego!
Wniosek o upadłość konsumencką - wzór zawiera przykładową sytuację dłużnika. Przygotowałem go tak, by pokazać jakie elementy we wniosku o upadłość są wymagane i w jaki sposób powinno się uzasadniać zaistniały stan niewypłacalności. Aby w twoim wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie zabrakło najistotniejszych danych, zapoznaj się też z załączoną instrukcją.
Jeśli masz pytania, napisz do mnie: mh@kancelariamh.pl
Adw. Michał Hajduk
CO POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?

Podstawowym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie stosowanego wniosku. Wniosek o upadłość konsumencką, dla swej skuteczności, musi spełniać wszystkie przewidziane przepisami wymogi. Jakie one są?

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego oraz ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, każdy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać następujące elementy...

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?

Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy ustalić, który sąd jest właściwy do jego rozpoznania. Przy ustalaniu właściwości sądu należy opierać się na przepisach ogólnych, ponieważ procedura upadłości konsumenckiej nie przewiduje tu żadnych odrębnych zasad.

Rozpoznawanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy do wyłącznej właściwości sądów upadłościowych...

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?

Wniosek o upadłość konsumencką mogą składać wyłącznie osoby nieposiadające statusu przedsiębiorcy. Dla przedsiębiorców ustawodawca przewidział bowiem ogólny tryb postępowania upadłościowego.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą składać również osoby fizyczne, które wcześniej prowadziły działalność gospodarczą. Warunkiem jest tu upływ co najmniej rocznego okresu, licząc od daty zakończenia działalności gospodarczej...

JAKI JEST PRZEBIEG UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?
KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?
ILE KOSZTUJE OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?
ILE CZASU TRWA PRZEPROWADZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?
JAKIE SĄ KONSEKWENCJE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?
CZY MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ WSPÓLNIE Z MAŁŻONKIEM?
KIEDY SĄD ODDALI WNIOSEK O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?
JAK ZŁOŻYĆ ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE ODDALAJĄCE WNIOSEK O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?
CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA?
Więcej porad na blogu www.upadłośćkonsumencka.com.pl
Pobierz wzór wniosku o upadłość
konsumencką wraz z instrukcją
Pewny wzór
Przygotowany przez adwokata
Specjalistę prawa upadłościowego!